TOPlist TOPlist


Ochrana osobních údajů GDPR

 • Poskytovatel v okamžiku sjednání smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Účastníka a to Jméno a příjmení, Datum narození, Adresu bydliště, Adresu pro doručování v listinné formě, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo a informace o datových spojeních účastníka. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. Poskytovatel se stává Správcem uvedených osobních údajů.
 • Správce osobních údajů je tedy Společnost AB-NET s.r.o., Olomoucká 164a, 627 00 Brno, tel.: +420 530 502 020, mail: info@ab-net.cz, www: www.ab-net.cz.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Poskytovatele je : Pavel Šalomoun, tel.: +420 530 502 829, mail:dpo@ab-net.cz.
 • Osobní údaje Jméno a příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a Adresa pro doručování v listinné formě jsou zpracovávány na základě tohoto smluvního vztahu a na základě zákona č. 127/2005 Sb. za účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli zákonem daných povinnosti pro tento typ smluvního vztahu a za účelem realizace vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Účastníkem nutné pro plnění smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.
 • Tyto osobní údaje Jméno a příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a Adresa pro doručování v listinné formě budou u Správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu, samotná smlouva pak dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 563/1991. Tyto osobní údaje budou dále uloženy v rámci daňových dokladů dalších 10 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o DPH č. 235/2004.
 • Osobní údaje Adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu poskytovatele souvisejícím s účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Účastníkem potřebné pro plnění smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.
 • Osobní údaje Adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla budou u Správce zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 2 roky. Účastník má právo během těchto dvou let po ukončení smlouvy požádat o výmaz těchto osobních údajů, Správce pak výmaz uskuteční, pokud tomu nebrání překážka v podobě nevypořádaných pohledávek Správce, nebo otevřená možnost podání reklamací, nebo jiný prokazatelný zájem Správce.
 • Osobní údaje Jméno a příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a Adresa pro doručování v listinné formě, Adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla mohou být poskytnuty partnerské společnosti za účelem zřízení a provozování služby IPTV, xDSL, VoIP, vymáhání pohledávek. Tento příjemce osobních údajů bude nakládat s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
 • Osobní údaje informace o datových spojeních účastníka jsou zpracovávány na základě zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v § 97, odst. 3.[2] a vyhlášky 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. Zpracovávání těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. Tyto osobní údaje informace o datových spojeních účastníka jsou u Správce uloženy po dobu 6 měsíců od svého vzniku.
 • Osobní údaje informace o datových spojeních účastníka budou předávány dalším příjemcům a to soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu v rámci vedení vyšetřování závažné trestné činnosti nebo Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství a České národní bance a to vždy na základě řádné žádosti a jejího odůvodnění. Žádné jiné výše uvedené osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům, pokud o to Účastník výslovně nepožádá.
 • Účastník má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, i právo na přenositelnost údajů. Tyto žádosti lze směrovat na službu hotline dle bodu 6 smlouvy. Účastník má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zavolejte nám

530 502 020

Po - Pá 9.00-17.00

Nebo nám napište

info@ab-net.cz

Odpovíme do 24 hodin

Síť provozuje

AB-NET s.r.o.
Olomoucká 164a
627 00 Brno

IČ: 25581805
DIČ: CZ25581805

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 35582

Napište nám, co pro vás můžeme udělat, zavoláme vám zpět